Opšti uslovi korišćenja web stranice

Da biste koristili usluge i servise DWA Internet Solutions d.o.o (u daljem tekstu DWAIS), moraćete da se registrujete i kreirate korisnički nalog. Kreiranje korisničkog naloga je besplatno. Od Vas će se takođe tražiti da pružite određene informacije koje Vas lično identifikuju kao i druge informacije o sebi kao pravno ili kao fizičko lice. Pre pristupanja web sajtu DWAIS, želeli bismo da Vas informišemo o tome koje podatke tražimo od Vas, i za koje potrebe se ti podaci prikupljaju i koriste.

Verifikovanjem Vaše e-mail adrese nakon registracije na web sajtu www.dwais.rs, Vi dajete saglasnost da posedujete odgovarajuće informacije i da dobrovoljno pristajete na „Opšte uslove poslovanja“.

Mi prikupljamo lične podatke od posetilaca našeg web sajta samo kada to lice želi i kada je to potrebno u cilju stupanja u kontakt sa relevantnim korisnikom ili kada je to potrebno za učestvovanje u određenim uslugama.

Kada pristupite našem web sajtu, naši web serveri će automatski i trajno zabeležiti određene podatke o korespondenciji sa nama. Ove podatke beležimo isključivo radi prikupljanja statističkih informacija i naše interne organizacije rada.

Zaštita ličnih podataka je od velikog značaja u DWAIS. Deo naših osnovnih pravila predstavlja postupanje sa podacima koje nam dostavite u skladu sa zakonom i isključivo za potrebe pružanja traženih usluga, kao i za potrebe sa kojima ste se eksplicitno saglasili nakon registracije na naš web sajt.

DWAIS zadržava pravo da u svako doba, bez navođenja razloga, ukloni vaše podatke kao i da prekine poslovne odnose sa vama u slučaju nepoštovanja i nepridržavanja zakonskih, ili opštih uslova rada DWAIS.

Klijent se obavezuje da koristi aktuelne programe, a problemi nastali korišćenjem zastarelih programa su odgovornost klijenta.