Održavanje računarske mreže

Računarska mreža predstavlja vezu računara i drugih uredjaja koji mogu međusobno da komuniciraju i dele podatke. Računari u mreži se fizički povezuju pomoću mrežnih kartica i kablova (bakarnih i optičkih) ili bežičnim vezama (radio talasima i mikrotalasima). Sastavni deo računarske mreže su i komunikacioni uređaji: ruteri, svičevi, AP-ovi. Jedna od glavnih usluga i aktivnosti naše firme je održavanje računara, računarskih mreža i periferija (monitora, štampača itd). Korisnici ovih usluga su uglavnom firme koje među svojim zaposlenima nemaju IT inženjere ili administratore mreža. Ovakav angažman je ekonomski opravdan, jer angažovanjem nas profesionalaca, za manje ulaganja postiže se isti učinak. Firme koje imaju IT inženjere takođe mogu nas angažovati jer i IT inženjer ima godišnji odmor, slobodan dan, bolovanje...

U obavezi smo da dođemo makar jednom mesečno i uradimo optimizaciju svih računara, čišćenje nepotrebnih fajlova, proveru antivirus kao i rešavanje problema sa kojima su se susreli zaposleni a tiču se računarske mreže. Sve nejasnoće sa kojima su se zaposleni susreli biće razjašnjene i otklonjene.

  • Detaljna analiza racunarske mreže,
  • Čišćenje računarke mreže od virusa i ostalog malicioznog softvera,
  • Preuzimanje admin kredencijala za sve aktivne komponente u racunarkoj mreži (ruter, switch, AP, server)

Ukoliko vas zanima cena usluge održavanja računarske mreže obratite se našem office -u.