Izrada projektne dokumentacije

Investiranjem u kvalitetnu, pouzdanu i stabilnu računarsku mrežnu infrastrukturu dajete mogućnost Vašem preduzeću za stabilno i sigurno poslovanje kao i dostupnost poslovnih aplikacija i servisa. DWAIS u saradnji sa klijentima analizira potrebe i zahteve preduzeća, određuje kvalitet i sigurnost i planira dalji razvoj računarske mreže izradom PROJEKTNE DOKUMENTACIJE.

Proces izgradnje svake mreže počinje detaljnim prikupljanjem informacija kako na terenu tako i od investitora, podizvođača. Posle toga se pristupa detaljnoj izradi projekta u našoj kancelariji. Ovaj projekat je intelektualna svojina DWA Internet Solutions doo i kao takva ne može da se dalje distribuira trećim licima. Uprojektnoj dokumentaciji se nalazi detaljan opis postojećeg stanja,a zatim i preporuka, idejno i optimalno rešenje kako klijentova računarska mreža treba da izgleda. Posle nabavke opreme pristupa se izvođenju radova. Na kraju ide testiranje i predaja računarske mreže sa kompletnom dokumentacijom(projektna dokumentacija i operativna dokumentacija). Podrška i održavanje počinje nakon potvrde da je klijent u potpunosti zadovoljan.