Disclaimer

Ograničenje garancija

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (“sadržaj”) prikazan na ovom sajtu je prikazan “kao takav” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. DWAIS se eksplicitno ograničava do maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne statutarne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava. Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savet.

U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, DWAIS ne daje garancije za tačnost, primenljivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbednosti ili odsustva grešaka.

DWAIS može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovom sajtu može biti zastareo, a DWAIS se ne obavezuje da ga ažurira. Sadržaj objavljen na ovom sajtu može se odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Konsultujte se sa DWAIS-ovom lokalnom kancelarijom u vezi proizvoda, programa ili usluga koje su vam na raspolaganju.

Ograničenje odgovornosti

Maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, DWAIS, njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profita, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, vi ste odgovorni za nastale troškove.

Registrovani zaštitni znaci

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom sajtu su registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija u okviru DWAIS ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

Odricanje odgovornosti poslodavca

DWAIS potvrđuje da veb sajt www.dwais.rs sadrži opciju registracije svih kandidata koji traže posao. Svi podaci prikupljeni o kandidatima su poverljivi i biće tretirani samo u svrhu pretrage kandidata određenog znanja i veština zbog zapošljavanja.

DWAIS potvrđuje da podatke kandidata neće kopirati, deliti, niti prosleđivati trećem licu, osim ukoliko postoji nedvosmislen dokaz saglasnosti kandidata za takav transfer. DWAIS se obavezuje da će ovaj sajt biti zaštićen tako da se baza podataka, informacije o bilo kom kandidatu, ili informacije na samom veb sajtu neće koristiti u druge svrhe sem u one za koje određena.

DWAIS zadržava pravo da u bilo kom trenutku obriše registraciju kandidata iz baze podataka bez najave ukoliko smatra da je kandidat prekršio uslove poslovanja.

Odricanje odgovornosti kandidata

Kandidat ovim razume i prihvata da bi učestvovao u procesu regrutacije za određeni posao, DWAIS može da prosledi vaše detalje klijentima na njihovu ličnu diskreciju, i dodatno da prikažu promocione izvode iz vaših detalja na dwais.rs veb sajtu, ili na drugim sajtovima u DWAIS grupi. Slažete se i prihvatate da vaš sadašnji poslodavac može da pristupi dwais.rs ili drugim sajtovima iz DWAIS grupe i bezuslovno se odričete svih potraživanja koje imate prema DWAIS kao rezultat bilo kakvog gubitka koji možete imati zbog prikazivanja informaicija na sajtovima.

Prihvatate uslove korišćenja ovog veb sajta i pravo DWAIS da vam suspenduje ili ugasi registraciju u svakom trenutku, ukoliko prekršite te uslove. Prihvatate da, iako DWAIS koristi razumne napore da pronađe odgovarajuće zaposlenje za vas, DWAIS ne garantuje da će neki poslodavac ili klijent tražiti kandidatove podatke, ili intervjuisati niti zaposliti kandidata.

DWAIS ne garantuje konačan ishod i trajanje bilo kog dogovora dobijenog kroz ovaj sajt. Odričete se svih potraživanja prema DWAIS zbog neuspevanja pronalaska zaposlenja za vas, ili u vezi uslova ili trajanja bilo kog dogovora.

Informacije koje su na ovom sajtu su za samo za opštu upotrebu. DWAIS se trudi da uvek pruža najsvežije informacije na sajtu, mada ne garantujemo njihovu tačnost i pouzdanost. Svako oslanjanje na te informacije je isključivo na vašu odgovornost.

Ni u kom slučaju DWAIS neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili štetu u sticanju profita, kao posledicu korišćenja ovog veb sajta.

Kroz ovaj veb sajt možete se povezati sa drugim veb sajtovima koji nisu pod kontrolom DWAIS. Nemamo kontrolu nad prirodom, sadržajem i dostupnošću tih sajtova. Uključivanje bilo kakvih linkova ne implicira preporuku ili reklamiranje sadržaja prikazanih na njima.

Svaki korak je preduzet da bi ovaj sajt radio bez prekida. Ipak, DWAIS ne prihvata odgovornost ukoliko sajt privremeno bude nedostupan zbog tehničkih problema koji su van naše kontrole.